Mở port camera qua 2 lớp mạng

Cấu hình mở port đầu ghi camera qua 2 lớp mạng

Những ai đang làm về kĩ thuật camera đều đã từng mở port ( NAT port ) trong modem. Tuy nhiên, đa số các bạn chỉ mở port với trường hợp kết nối trực tiếp đầu ghi đến modem. Còn trường hợp đầu ghi camera kết nối qua 1 wifi phát khác thì không ít người gặp khó khăn. Lúc này, chúng ta cần phải mở port đầu ghi camera tại cả 2 lớp mạng thì mới xem được camera qua tên miền.

Camera Tuấn Trần Huế sẽ hướng dẫn các bạn mở port đầu ghi camera qua 2 lớp mạng.

Đầu tiên, chúng ta sẽ có 1 hệ thống kết nối đầu ghi camera như bên dưới hình :

Mở port camera qua 2 lớp mạng
Mở port camera qua 2 lớp mạng

Hệ thống bao gồm : 1 đầu ghi camera kết nối với 1 đầu wifi phát, đầu wifi phát sẽ kết nối đến modem internet

Với trường hợp này, chúng ta có 2 cách để cấu hình xem camera qua tên miền :

Cách 1 : Cấu hình modem và đầu phát wifi về cùng 1 lớp mạng :

Kết nối modem vào cổng lan của đầu phát wifi, đồng thời tắt chức năng DHCP trong đầu phát wifi. Như vậy, đầu ghi camera sẽ nhận địa chỉ IP từ modem. Việc tiếp theo quá đơn giản phải không.

Tuy nhiên, cách này có nhược điểm là cấu trúc vật lý của hệ thống mạng sẽ dễ bị thay đổi. Việc cấp phát quá nhiều địa chỉ IP sẽ làm cho modem quá tải, trong khi đầu phát wifi không phát huy được hết chức năng của nó.

Cách 2 : Cấu hình mở port cho đầu ghi camera qua 2 lớp mạng :

Chi tiết địa chỉ IP của trường hợp này được ví dụ như sau :

Modem internet có địa chỉ IP là : 192.168.1.1

Đầu phát wifi có địa chỉ IP Wan là : 192.168.1.22 và địa chỉ IP là 192.168.2.1

Đầu ghi camera có địa chỉ IP là : 192.168.2.201

Bước 1: Mở port với địa chỉ đầu ghi ( 192.168.2.201 ) trong đầu phát wifi

Bước 2 : Mở port với địa chỉ IP WAN ( 192.168.2.1) của đầu phát wifi trong modem

Như vậy là bạn đã tiến hành mở port đầu ghi camera qua 2 lớp mạng rồi.

Các bạn góp ý hoặc có cách mở port nào khác xin vui lòng đóng góp ý kiến bên dưới để chúng ta cùng nâng cao kiến thức nhé!

Thân ái !

Camera Tuấn Trần Huế

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *