Bố cục bài viết chuẩn seo trên website

Hầu hết các designer khi thiết kế website đều cố gắng thiết kế sao cho trang web có 1 bố cục chuẩn seo. Một trang web chuẩn seo rất quan trọng. Tuy nhiên, không chỉ bố cục website chuẩn seo mà ngay cả bài viết cũng phải chuẩn seo. Nội dung bài viết chuẩn seo là điều kiện cần để website lên top google. Vậy bố cục của một bài viết chuẩn seo trên website là gì, bao gồm những gì ? Nội dung bài viế...